Het Olivier Messiaen Festival en beeldende kunst

in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Jac Bisschops

2008

Grote of Jacobijnerkerk  Leeuwarden

 

Festival ter ere van de honderdste geboortedag van Olivier Messiaen

 

Olivier Messiaen is een musicus geweest die vooral geïnspireerd werd door zijn katholieke geloofsovertuiging.
In zijn ’klankkleuren’ komen een grote spiritualiteit en een rijke theologie naar voren. Zijn muzikale taal brengt de belangrijke bijbelse heilsfeiten dichterbij en opent mystieke vergezichten.

Moderne iconen

De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden wordt weleens ’de kerk van het licht’ genoemd. Alle onderdelen in de kerkruimte krijgen door het licht dat via de hoge ramen binnenvalt een extra glans.

Dat geldt zeker voor de schilderijen die de Amsterdamse kunstenaar Jac Bisschops tijdens het Messiaen Festival en in de komende adventstijd in de kerk laat zien. Door hun koloriet en compositie geven ze onhoorbaar de geloofsmysteries in de muziek van Olivier Messiaen weer.

In de schilderijen van Jac Bisschops gaat een exacte, geometrische maatvoering samen met een verfijnde kleurharmonie.

De houten panelen staan met hun abstracte, strenge beeldtaal in de traditie van kunstenaars als Mondriaan en Malevich, maar ook doen ze in hun kleurenrijkdom denken aan oude iconen die volgens vaststaande en precieze regels geschilderd zijn.

Door de temperaverf in verschillende lagen aan te brengen ontstaan heldere, warme kleuren die een stille uitstraling hebben naar de omgevende ruimte.

Jac Bisschops heeft in een interview zijn beeldende kunst eens vergeleken met muziek. Muziek die door haar ’klankkleuren’ uitnodigt tot meditatie.

.

Andries Monna

Silentium II (Homage to Josquin des Prez)

Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Tentoonstelling – Jac Bisschops – ‘de Veertigdagentijd’ –

in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

 

22 februari t/m 6 april 2015

Resurrection  (Opstanding)

De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden wordt weleens de kerk van het licht genoemd.

Alles in de kerkruimte krijgt door het licht dat via de hoge ramen binnenvalt extra glans.

Dat geldt zeker voor de kruiswegstaties die de Amsterdamse kunstenaar Jac Bisschops tijdens de veertigdagentijd van 2015 in de kerk laat zien.

In het werk van Jac Bisschops gaat een exacte, geometrische maatvoering samen met een verfijnde kleurharmonie. Door de temperaverf in verschillende lagen aan te brengen ontstaan heldere, warme kleuren die een stille uitstraling hebben naar de omgevende ruimte.

Via Crucis

Traditioneel laat een kruisweg in veertien heftige taferelen de lijdensweg van Christus naar voren komen. Vanaf de veroordeling door Pilatus tot de graflegging is het drama van Jezus te volgen. In de Via Crucis van Jac Bisschops wordt van een realistische verbeelding afgezien. In precies uitgebalanceerde vlakken en kleuren nodigen de staties uit tot inkeer en bezinning. Het coloriet in de Via Crucis is met een aantal begrippen verbonden. Blauw staat symbool voor onpeilbare diepte en het oneindige. Bruin voor het aardse, het vergankelijke. Zwart voor duisternis, vernietiging, rouw en dood. Wit is verbonden met zuiverheid. Goud staat voor het goddelijk licht.

Resurrection (Opstanding) toont drie korenaren in het midden. Erboven zowel als daaronder zweeft een zacht glanzende gouden schijf als opgloeiend licht. Een uitspraak van Jezus komt in gedachten: “..als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”. Het totale beeld is te beschouwen als een visuele reflectie op het nieuwe begin van Pasen.

.

Andries Monna  

 

 

 

 

 

Resurrection  (Opstanding)

l.:  Inner V       r.:  Inner III

White Light

Via Crucis  (Kruisweg)

Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

….